Håndboldklubben

HK Give Fremad har, siden stiftelsen i 2001, bl.a. haft som målsætning, at være en af de førende håndboldklubber i vores region.

Siden stiftelsen af støtteforeningen, Erhvervsklubben HK Give Fremad i 2009, har tingene taget fart. Vi oplever en massiv tilgang på alle fronter. På ungdomssiden har tilgangen været på ca. 75 medlemmer og på seniorsiden ca. 20 nye medlemmer. Det giver en fremgang på medlemssiden inden for de sidste 3 år på ca. 60 % og dette må siges at være en flot udvikling af klubben.

Spillerfremgangen giver på den anden side også anledning til hovedbrud, når træningstiderne i hallen skal fordeles. Vi oplever hvert år, at vi må søge haltider i både Søndermarkshallen og i Gadbjerghallen. Vi kan naturligvis ikke sende de unge mennesker på cykel til Gadbjerg, så her gør afstanden, at den logiske løsning bliver, at vi sender seniorhold i bil til Gadbjerg for at træne. Trods alt et positivt problem som vi forhåbentlig får løst med tiden.

I 2011 blev vi venskabsklub med Skjern Håndbold. Et samarbejde der hjælper med at inspirer vores trænere. Samtidig giver det mulighed for træningskampe på et højt sportsligt niveau. Samarbejdet med Skjern Håndbold giver samtidig alle ungdomsmedlemmer gratis adgang til Skjerns hjemmekampe.

I 2013 indgik vi også samarbejde med FCM håndbold, et samarbejde der giver mulighed for mange gode oplevelser for spillere og for klubben.

Udover de uundværlige sponsorkroner Erhvervsklubben HK Give Fremad leverer, bliver der brugt mange timer på frivilligt arbejde af klubben. Det være sig den legendariske 60ér fest den 1. lørdag i februar. Julebal 1. juledag i hallen, hvor ca. 400-500 primært unge mennesker fra byen samles med deres kammerater, nye som gamle.

Vi sælger også OK benzin kort, hvor klubben får 5 øre pr. liter solgt benzin. Vi hjælper naturligvis også til Give Open Air med et stort antal hjælpere. Alle disse indsatsområder hjælper klubben med indtægter, primært for at fremme det store arbejde i ungdomsafdelingen, så vi kan give vores medlemmer nogle gode vilkår, samt trygge rammer.

Vi vil fortsat arbejde hårdt for at tiltrække endnu flere spillere.

Hvem er HK Give Fremad?

– Den lokale håndboldklub
– Klubben med plads til alle
– Klubben med ambitioner og overskud
– Klubben hvor sport og samvær er sat i højsæde
– Klubben som er erhvervslivets ansigt udadtil
– Klubben der er tilpasset sin sportslige omverden
– Klubben der tager hensyn til alle

Hvordan når HK Give Fremad sin målsætning?

– Stærk og engageret bestyrelse
– Uddelegering af ansvar
– Tæt på vore medlemmer
– Aktiv i lokalområdet
– Fokus på medlemmerne
– Stærk og udadvendt ungdomsaktivitet