Ungdommen blomstrer i HK Give Fremad

skjern-3En væsentlig forudsætning for at kunne drive en god håndboldklub funderet på værdier om sammenhold og fællesskab med et stærkt sportsligt flagskib på toppen af kransekagen er en stærk og dygtig ungdomsafdeling. Sådan en har man i HK Give Fremad, og i forbindelse med den nye håndboldsæson har avisen fået en snak med ”chefen” for ungdomsafdelingen, Stine Winther.

Prototype på et rigtigt klubmenneske
Det er 4. sæson, at Stine er formand for ungdomsafdelingen, og derudover har hun beklædt alle poster i håndboldklubben lige fra spiller til træner, leder, i hovedbestyrelsen i 4 år – og så er hun selvfølgelig også leveringsdygtig i spillere til ungdomsholdene, idet de to døtre Julie og Signe begge er dedikerede Give Fremad-spillere. Altså en prototype på et rigtigt klubmenneske! I år træner Stine U 12 pigerne sammen med bl.a. Mona Husballe, og det er med Monas ord ”et knaldgodt team, der bare fungerer rigtig godt”.

150-160 medlemmer
Med denne sidste kække udmelding in mente, er overgangen til næste afdeling sådan set bygget let og elegant. For er der noget man arbejder stenhårdt på at få skruet sammen i ungdomsafdelingen i HK Give Fremad er det netop ”knaldgode teams, der fungerer godt” omkring de forskellige årgange og hold. – Pt. har vi 40 minimix-spillere (de yngste, red.), og derud over har vi to hold i alle årgange fra U10 piger og drenge til og med U 14 piger og drenge. De store udfordringer har vi i U 16 afdelingen, hvor rigtig mange unge mennesker vælger at tage på efterskole, og hvor især drengene vægter fodbold lidt højere end håndbold, fortæller Stine Winther, der efter en hurtig gang hovedregning estimerer, at klubben har i omegnen af 150-160 medlemmer.

Vigtigt med gode trænerteams
I løbet af de sidste 5 år har klubben oplevet en fin stabil tilstrømning til holdene, og det er der ifølge Stine Winther flere gode forklaringer på. – For det første gør vi rigtig meget ud af at have velfungerende og dygtige trænerteams omkring holdene. Der er minimum 2 trænere tilknyttet pr. årgang, og hos minimix-spillerne er der lutter vokse trænere. Derudover gør vi fra udvalget alt, vi kan for at støtte trænerne med såvel kurser samt intern inspiration. I det hele taget sørger vi for at stå til rådighed for trænerne så meget som muligt og er ofte til stede i hallen ved de forskellige holds træninger. Det giver en god uformel men samtidig meget synlig kontaktflade til trænerne, og vi får da også positiv respons på vores måde at tackle tingene på. Skal vi sætte det her på en formel må det jo hedde: Galde spillere, gode trænerteams og gode forældre, konstaterer Stine Winther.

Man føler sig godt tilpas i klubben
De fleste klubber og foreninger er kendetegnet ved en speciel ånd, en særlig omgangsform og facon at agere på. Stine er slet ikke i tvivl om, hvad der er ånden i HK Give Fremad, og at det netop er denne ånd, der er stærkt medvirkende til, at klubben oplever fremgang på ungdomssiden. – Spillerne og deres forældre føler sig godt tilpasse her i hallen og klubben. Der er altid en positiv stemning, og der er altid liv og aktivitet i hallen. Det kan såvel spillere som forældre (og selvfølgelig vi ledere og trænere) rigtig godt lide. Man føler sig simpelthen velkommer her, uanset om man er 2. divisionsspiller eller minimix-spiller, og den ånd er vi selvfølgelig meget bevidste om at fastholde og udvikle, så vi kan blive endnu flere, understreger Stine.

Presset på faciliteterne
Dog skal sidste udmelding tages med et vist forbehold, for godt nok vil man gerne have flere medlemmer, men det er ifølge Stine Winther dog grænser for, hvor mange flere nye spillere man kan rumme. – Vi er rigtig glade for at vi er en attraktiv håndboldklub, men vi kan ikke være mange flere med de nuværende faciliteter. Vi er fuldt booket i Ikærhallen, og vi har med succes taget Søndermarksgallen i brug og føler os også godt hjemme der. Men det er urealistisk som det har været foreslået fra politisk hold, at vi jo ”bare kan køre børnene til de andre omkringliggende byer/haller, hvor der er ledige haltider”. Sådan fungerer virkeligheden jo ikke for hverken børn eller forældre i Give, så derfor er en ekstra hal i Give på toppen af ønskesedlen, understreger Stine Winther.

Fra god hverdag til elite
Omkring de sportslige ambitioner for ungdomsafdelingen er der ifølge Stine en helt klar prioritering. – Først og fremmest skal hverdagen fungere godt for spillere og trænere. Det er vores ypperligste opgave i ungdomsafdelingen at sørge for det. Derudover er vi nu i gang med at bygge et ekstra lag på omkring det rent sportslige. Dametræner Peter Thuun er kommet ind som teamchef/ungdomskonsulent på holdene fra U 10 til og med U 14, og han skal inspirere trænerne og være med til at udvikle spillerne, så vi både kan videreudvikle vores egne talenter og holde dem her i klubben og evt. tiltrække nye spillere udefra, forklarer Stine om den nye langsigtede elitetænkning i klubben. Derudover har man lavet en aftale med Birgitte Larsen, der går ind som målmandstræner på holdene fra U 10 til og med U 14. Hun er på plads ved de diverse målmænd 1-2 gange om måneden, og der er store forventninger om et gevaldigt løft på den for håndbold så vigtige målmandspost, når først Birgitte Larsen har været i gang i nogle måneder.

Godt samarbejde med Erhvervsklubben og hovedbestyrelsen
Money makes the world go around, sang Liza Minelle tilbage i 70’erne, og dette gælder i høj grad også for ungdomsafdelingen I HK Give Fremad, der har et fortrinligt samarbejde med såvel Erhvervsklubben som hovedbestyrelsen. – Vi føler os bestemt godt behandlet af både hovedbestyrelsen og Erhvervsklubben mht. økonomisk velvilje. Senest har vi via Erhvervsklubben fået mulighed for at tjene en del penge som telefonsælgere for et forsikringsselskab, hvilket har givet os mulighed for at købe tøj til vores ungdomstrænere. Og vi er 112 % klar på endnu flere opgaver, jo flere desto bedre, for der skal mange penge til at køre sådan en stor ungdomsafdeling – og vi vil jo så gerne køre den rigtig godt, lyder det afslutningsvist fra Stine Winther.

Hendes kvalitetstid med reporteren er opbrugt, for hun skal i hallen og træne U 12 pigerne, for selv om man er formand for en stor blomstrende ungdomsafdeling, behøver man jo ikke ligge på den lade side. Og den tankegang er også en del af ånden i HK Give Fremad.