Vejledning Tilmelding og betaling

Online tilmelding

HK Give Fremad har fået lavet online tilmelding og betaling.
Vi forventer det vil spare os for en masse administrativt arbejde med holdlister, girokort, restancer og rykkere. En tid som vi alle synes kan bruges meget bedre på at lave aktiviteter for medlemmerne og udvikle nye ideer.

Betaling via internet
De enkelte håndboldhold vises på en oversigt. På hjemmesiden kan du få en uddybende beskrivelse af hvert enkelt hold og mulighed for tilmelding.
Betaling skal ske med visa / dankort ved tilmelding.

Betaling uden internet (Kontant betaling)
Hvis du ikke har adgang til internet-betaling med visa / dankort, skal du kontakte: Stine Winther eller Betina Thorsager, adresser med mere findes på hjemmesiden.

Sådan gør du:

Gå ind på HK Give Fremad’s hjemmeside. Og følg nedenstående vejledning.
Klik på betaling og tilmelding
– Vælg hold
– Tryk på Tilmeld
– Indtast medlemsdata
– Vigtig med mobil nr. og emailadresse
Herefter kommer billede hvor du skal indtaste kontonr. og gennemføre betaling

Er du ikke tilmeldt inden turningsstart er du ikke spilleberettiget og kan ej heller deltage i træningen.

Har du spørgsmål så kontakt Bettina Thorsager eller Stine Winther.